Frida Stolpe

Frida är utbildad till legitimerad fysioterapeut via Lunds Universitet. Examen 2014.

Hon har sedan dess arbetat inom primärvård och äldreomsorg. Frida är vidareutbildad inom akupunktur.

Hon är även diplomerad massör sedan 2011 via Hälsoteket, Malmö.

frida.stolpe@ptj.se