Mathilda Elofsson

Mathilda Elofsson

Leg. Arbetsterapeut.

Mathilda utbildades till legitimerad arbetsterapeut vid Örebro universitet. Hon tog examen 2013.

2013-2016 arbetade hon på Jakobsbergs Geriatriken med inriktning på ortopediska-, neurologiska-, och allmän-medicinska patienter.

Mathilda har även arbetat som arbetsterapeut på ett vård och omsorgsboende en period under 2016.

mathilda.elofsson@ptj.se