Sanna Andersson

Sanna Andersson
Sanna tog sin sjukgymnastexamen vid Linköpings universitet år 2013. Hon har erfarenhet från slutenvård samt privat sektor i Norge. Vidareutbildad inom DNS steg A och B, Mulligan samt idrottsmedicin. Lägger stort fokus på helheten i din rehabilitering.
Håller i balans- samt ryggskola på kliniken