Sara Binisi

Sara Binisi

Sara är utbildad till leg. fysioterapeut. Har vidareutbildat sig och har en masterexamen i idrottsvetenskap. Saras största intressen är idrottsrelaterade besvär och har ett stort engagemang i all typ av idrott och träning. Förutom arbetet på Sundbybergskliniken arbetar Sara även 2 dagar i veckan på Karolinska Universitetssjukhus med barnobesitas.

sara.binisi@ptj.se