Sara Binisi

Sara Binisi

Sara är utbildad till legitimerad fysioterapeut vid Karolinska Institutet i Solna. Examen 2015. Sara vidareutbildar sig inom fysioterapi, och studerar nu för en magisterexamen inom idrottsmedicin vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Sara är även diplomerad massör 2014, Friskvårdsgruppen, Stockholm.  

sara.binisi@ptj.se