Bäckenbotten

- Undersökning och behandling av bäckenbottenbesvär

Leg. Sjukgymnast Jennifer Hagberg utför undersökning och bedömning av bäckenbottenfunktionen via vaginal undersökning, och vid behov även anal palpation. Besvär kan vara kopplade till graviditet och förlossning eller andra dysfunktioner som förändrade spänningmönster vilket kan skapa besvär t.ex. smärta.