Dietist

Välkommen till dietist Andrea Widebrant. För tidbokning ring vår tidbokning/rådgivning på telefon 046-29 73 70.

Just nu är Andrea vår dietist föräldraledig. Kontakta mottagningen vid behov av förskrivning av näringsdrycker etc. Andrea kommer åter i tjänst under oktober 2019.

Näringslära, näringsbehov, livsmedel, matlagning och måltidsmönster spelar en viktig roll både för att främja hälsan och vid många sjukdomar och behandlingen av dessa. Vid många sjukdomar är rätt kost den enda eller en viktig del av behandlingen. Dietisten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja patientens möjlighet till ett, utifrån förutsättningarna, optimalt nutritionsstatus och god livskvalitet. 

Hos mig utformar vi tillsammans en livsstilsförändring med utgångspunkt i din nuvarande situation. Kostbehandlingen kommer även kunna ges i grupp, ibland med individuell uppföljning. 

Vanliga diagnoser är: 

  • ofrivillig viktförlust/undernäring
  • celiaki
  • laktosintolerans
  • födoämnesallergi
  • mag-tarmsjukdom
  • diabetes
  • höga blodfetter
  • övervikt/fetma

Jag som dietist med fil. kand i kostvetenskap arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälsoproblem, men också med dig som behöver tips och råd om kost i samband med idrott. Jag har även möjlighet att hjälpa dig som önskar hjälp med hälsofrämjande insatser för att förebygga sjukdomar.