För friskare företag

Frisk personal som mår bra på jobbet vill naturligtvis alla arbetsgivare ha.
Sjukfrånvaro innebär stora kostnader i resultaträkningen, därför är det en självklarhet att med förebyggande åtgärder få ned sjukfrånvaron till en så låg nivå som möjligt.

Vår verksamhet bygger på helhetssyn som kombineras med hög flexibilitet och närhet till våra kunder. Vi utför hälsokontroller för personal i mindre företag och hjälper till med rehabilitering av sjukskrivna.