Kurator

Stöd och behandling vid psykisk och stressrelaterad ohälsa

Sundets läkargrupp erbjuder via kurator: stöd, rådgivning och behandling. Det kan exempelvis handla om att:

  • hantera oväntade och utmanande händelser i livet
  • genomföra hälsofrämjande livsstilsförändringar
  • hantera oro/ångest, depression, stressproblematik, sömnsvårigheter eller annat
  • stöd för förändring vid olika former av risk- eller missbruk

Stödet erbjuds på olika sätt:

Vi tar emot patienter för individuella samtal på vår mottagning i Bjärred.
Om du av någon anledning inte vill eller kan ta dig till mottagningen kan du boka tid för telefon eller videosamtal.

På mottagningen arbetar kurator Joachim utifrån evidensbaserade metoder för stöd och behandling:

Kognitiv BeteendeTerapi (KBT) - Du jobbar tillsammans med din behandlare för att bättre förstå hur dina tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I de individuella samtalen används KBT i olika former med syfte att åstadkomma konkreta förändringar.

Mindfulness är en metod för att stärka: närvaro, acceptans och självmedkänsla. Färdigheter som är viktiga för att kunna åstadkomma och bibehålla förändring och ökad livskvalitet.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod för att du tillsammans med din behandlare ska kunna hitta, förstärka och vidmakthålla motivation till att genomföra positiva förändringar.

Motivational enhancement therapy (MET) är en MI-baserad metod för att arbeta med förändring av alkoholbruk med utgångspunkt i dina egna mål för ditt drickande.

Rehabstöd - Ibland kan din rehabilitering kräva fördjupad kontakt med myndigheter och arbetsgivare. Erbjuds vid behov och efter överenskommelse med patienten.

Vår kurator tar bara emot patienter som är listade på Sundets läkargrupp och ej patienter remitterade för psykologisk behandling inom vårdval psykoterapi.
Tidsbokning görs på telefon 046-29 73 70