Psykolog

Psykosocialt stöd via psykolog Jenny Stålhammar.

För kontakt med psykolog var vänlig vänd dig till din läkare. Du kan också söka via egenremiss.

Sundets läkargrupp erbjuder via psykolog stöd, vägledning och behandling. Det kan handla om livskriser, oväntade förändringar eller annat där du behöver ett samtalsstöd, exempelvis vid:

 • kriser och sorg
 • nedstämdhet
 • stress och oro
 • depression och ångest
 • sömnsvårigheter
 • fobier

För dig med:

 • oro/ångest
 • nedstämdhet/depressionstillstånd
 • stressproblematik
 • sömnstörningar
 • psykosomatiska besvär
 • förluster, sorg och andra livskriser

Stödet erbjuds på olika sätt:

 • Genom individuell psykologisk rådgivning där patient och psykolog träffas under några tillfälle med fokus på specifikt psykologiskt problem. Behandlingen utvärderas och en plan utarbetas för fortsatt god livskvalitet.
 • Genom psykosocialt stöd vid exempelvis krisbearbetning och relationsproblem.
 • Genom gruppbehandlingar, i öppen och stängd grupp.

Om vår psykolog och metoder:

Vår psykolog Jenny Stålhammar arbetar utifrån patientens behov och är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och i mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av KBT. Det är en beteendeterapeutisk modell som har som syfte att hitta ett sätt att förhålla sig till hur man tänker och känner. Detta för att skapa ett liv som upplevs som rikt och värdefullt.

Mindfulness (medveten närvaro) handlar om att fokusera på att vara medveten om sig själv och det som finns i denna stund, i nuet. Det används för att minska stress, ångest och nedstämdhet.