Vaccinationen mot säsongsinfluensa

Årets influensavaccination börjar tisdagen den 19 november och omfattar även de tre följande tisdagarna, alltså:

19/11, 26/11, 3/12 och 10/12 klockan 14:00-18:00. Drop in - ingen tidbokning behövs! Det är en stor fördel om du tar på dig en tröja som är lätt att ta av och på! Välkomna.

Säsongsinfluensa- och pneumokockvaccinering syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig sjukdom på grund av dessa infektioner. Vaccinerna minskar tydligt risken att drabbas av sjukvårdskrävande influensa, lunginflammation och svår pneumokockinfektion.

Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

Personer över 65 år

Personer oavsett ålder med någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom inklusive astma
  •  Kronisk hjärtsjukdom (ej enbart förhöjt blodtryck)
  • Extrem fetma (störst risk vid BMI>40)
  • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen (exempelvis MS)
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Svårinställd diabetes mellitus
  • Barn med flerfunktionshinder
  • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern.

Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

Tillhör du ingen riskgrupp eller är under 65 år tillkommer en avgift för vaccination. Influensavaccination kostar då 150 kr och pneumokockvaccination 320 kr.