Prislista vaccinationer per styck, ska man vaccineras flera gånger betalar man per gång enligt nedan:

Vaccination motVaccinAvgift 
Difteri och stelkramp diTeBooster 390 kr
Gula febern Stamaril 480 kr
Hepatit A Vaqta vuxen 450 kr
Hepatit A Vaqta barn 400 kr
Hepatit B Vax pro vuxen  400 kr
Hepatit B Vax pro barn 350 kr
Hepatit A och B Twinrix vuxen  580 kr
Hepatit A och B Twinrix barn 460 kr
Hjärnhinneinflammation Nimerix 710 kr
Influensa < 65 år   150 kr 
Influensa > 65 år   0 kr 
Japansk encefalit Ixario 1 100 kr
Kolera Dukoral 1 dos  250 kr 
Malariaprofylax recept  Malarone 100 kr
Mässling, påssjuka, röda hund MMR vaxPro vuxen  380 kr 
Mässling, påssjuka, röda hund MMR vaxPro barn  380 kr
Pneumokocker  Pneumovax  320 kr 
Polio  Imovax  300 kr      
TBE FSME-IMMUN vuxen 390 kr
TBE FSME-IMMUN barn 380 kr
Tyfoidfeber Typhim Vi 350 kr
Tyfoidfeber - kapslar   400 kr
Vattkoppor Varivax 650 kr