Webbokning

I syfte att förbättra servicen till våra listade patienter finns det nu möjlighet att boka tid till läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, kiropraktor och dietist via webbokning.

Webbokningen vänder sig till dig som är listad på Sundets läkargrupp och brukar gå på regelbundna läkarkontroller här hos oss. Det finns även möjlighet att boka tid till sjuksköterska, diabetessköterska, BVC-sköterska, dietist, kiropraktor och sjukgymnast (bara akuta patienter till sjukgymnast, inga återbesök!).

För att logga in och boka tid klicka här!

VID BOKNING TILL BVC - TÄNK PÅ ATT DU MÅSTE LOGGA IN SOM OMBUD FÖR DITT BARN FÖR ATT DET SKA FUNGERA!

För närvarande handlägger vi ungefär mellan 160-180 samtal från patienter dagligen. Av dessa löser vi cirka 40 % via vår professionella och kvalitetssäkrade telefonrådgivning. Telefonrådgivningen är en tjänst som är viktig och som vi ska fortsätta med! Samtidigt vill vi underlätta tidbokningen för de grupper som lämpar sig för det. Detta gör vi genom att släppa cirka 10 % av våra tider till webbokning.