Personal

Textblock för snabb navigering till olika team

Sundstandläkarna jobbar i fyra tandläkarteam och två tandhygienister

Team Lars Hultgren

Bild: Larshultgren

Lars Hultgren

Tandläkare

Bild: Christel

Christel

Tandsköterska

Bild: Axel

Axel

Assistent

Team Torgil Jacobsson

Bild: Torgil Jacobsson

Torgil Jacobsson

Tandläkare

Bild: Christin

Christin

Tandsköterska

Team Amir Ghorbani

Bild: Amir Ghorbani

Amir Ghorbani

Tandläkare

Bild: Silvia

Silvia

Tandsköterska

Team Alexander Tran

Bild: Alexander Tran

Alexander Tran

Tandläkare

Bild: Eva

Eva

Tandsköterska

Tandhygienist

Bild: Marie-Louise

Marie-Louise

Tandhygienist