Betalning

Betalning sker med kort eller Swish. Vi tar emot dom flesta betal- och kreditkort. Prislista finns i en pärm i väntrummet.

Vad kostar det?

Sedan 1999 råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos våra tandvårdsmottagningar kan variera något.

I Sverige har vi ett tandvårdsstöd som innebär att Försäkringskassan eller Landstinget lämnar ersättning med ett fastställt belopp. Beloppet varierar beroende på den behandling du får.

Priser och rabatter

Hos oss finns en prislista som du kan ta del av. Där kan du se priset på olika åtgärder och den eventuella rabatt du får genom tandvårdsstödet. Vi lämnar alltid ett kostnadsförslag före undersökning eller behandling.

Priser för olika åldrar

Du som är under 23

I hela landet har du möjlighet att välja mellan Folktandvården och privat tandvård. Dina besök hos Praktikertjänstmottagningar är kostnadsfria, precis som hos Folktandvården. Detta gäller till och med det år du fyller 23.

Du som är under 29

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du som är mellan 23 och 29 år ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 600 kr per år (1200 kr under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 29.

Du som är över 30 men inte fyllt 65

Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 74.

Du som är 65 +

Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning och kosmetisk tandvård

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Kosmetisk tandvård

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Efter undersökning och genomgång av ditt behandlingsbehov och efter att ha tagit hänsyn till dina önskemål lämnar vi ALLTID ett kostnadsförslag innan vi påbörjar behandlingen.