Allmän Hälsa

Tandvården har genom åren byggt upp en tradition av förebyggande hälsoverksamhet.De flesta av våra patienter kommer till oss utan att ha några symptom av sjukdom. Den största delen av Sveriges befolkning går regelbundet till tandvården. Därför har vi en unik möjlighet att hjälpa till att hitta sjukdom av olika slag på ett tidigt stadium.'

Utöver tandhälsan undersöker vi även blodtryck, diabetesrisk och benskörhetsrisk vid våra undersökningstillfällen.