Blodfetter/kolesterol

Personer med parodontit har ofta höga halter av kolesterol, både totalt och av det "farliga" kolesterolet. Samtidigt har de lägre halter av det "goda" kolesterolet.

Behandlar man parodontiten förskjuts detta förhållande och man får mindre av det "farliga" och mer av det "goda".