Diabetes

Diabetes ökar kraftigt, även hos allt yngre personer.

Ca 40 % av de som upptäcks har redan hunnit få hjärt-kärlförändringar. Det innebär ökad risk för problem med hjärtinfarkt, syn , njurar m.m. även munhålan berörs i form av ökad förekomst av inflammationer i tandköttet, karies m.m.

Allvarlig parodontit är dubbelt så vanlig bland diabetiker som hos andra. Diabetiker med parodontit har en sämre blodsockerkontroll och oftare hjärt-kärlproblem