Hjärt och kärlsjukdomar

Man ser idag ett säkert samband mellan kroniska inflammationer i kroppen och sjukdomar i hjärta och blodkärl.

Parodontit/tandlossning är en sådan kronisk inflammation. ännu är man inte säker på om det ena orsakar det andra, eller om båda tillstånden orsakas av något annat.

Man har ändå tydliga tecken på att personer med parodontit oftare drabbas av hjärtinfarkt än personer som inte har inflammation i munnen.