Utveckling och kvalitet

Vi arbetar sedan ca 20 år under ett kvalitetsutvecklingsprogram som heter Kaizen. Det är ett kvalitetsverktyg som betyder "ständig förändring till det bättre". Vi berättar gärna mer om det i detalj om någon vill veta mer.

I detta arbete har vi fått mycket hjälp och vägledning av vår mentor, Gordon Meland. Vi kvalitetsdiplomeras också årligen inom vår vårdkoncern, Praktikertjänst.

Delegering

Vårt delegerade arbetssätt har inneburit den största enskilda kvalitetsutveckling/säkring vi har infört.

För drygt 20 år sedan började vi som då jobbade ihop, Magnus och Irene (vi började redan 1980) att utbilda varandra i de arbetsmoment som vanligtvis utförs av tandläkare respektive tandsköterska.

Eftersom fyra ögon ser mer än två och vi båda blev mer och mer kunniga inom hela arbetsfältet utvecklade vi varandras kunnande i snabb takt.

Att vi ständigt skall utvecklas som människor och inom yrket är vår filosofi även på senare år då teamet vuxit med nya härliga medarbetare, Anneli, Caroline, Maria, Lisa, Lena, Michaela, Gabriella och Karin.