Patientavgifter

Besöksavgiften betalas via faktura som skickas från Region Värmland. Vid hälsovård, som vaccination och intyg, betalas avgiften med kort. Ingår ej i högkostnadsskyddet/frikort.

Aktuella avgifter 


Från och med januari 2017 har patienter som är 85 år eller äldre avgiftsfri sjukvård.

Högkostnadsskydd från den 1 janari 2022:

Öppen hälso- och sjukvård: 1 200 kronor
Hjälpmedel: 1 200 kronor
Sjukresa: 2 300 kronor