Trygg tandvård i Coronatider

Tandhälsan är mycket viktig för den allmänna hälsan och därför behöver den skötas även i dessa tider med spridning av Coronaviruset. Vi kommer därför kalla dig som vanligt på dina rutinundersökningar och du är alltid välkommen att höra av dig om du har akuta besvär.

För att minska smittspridningen ser vi till att ständigt hålla oss uppdaterade på de Nationella riktlinjerna och jobbar i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller hygien och Coronaviruset. Utöver våra sedvanliga mycket noggranna hygienrutiner har vi utökat med att flera gånger om dagen sprita av ytor som personer kommer i kontakt med och vi är noga med att använda munskydd så fort vi behöver vara nära dig. Du har även möjlighet att boka tider så att du kan vara ensam i väntrummet eller vänta utanför och komma direkt in på behandlingsrummet.
Om du tillhör en riskgrupp och känner dig orolig är du välkommen att höra av dig så att vi kan anpassa ditt besök på bästa sätt.
Har du en förkylning eller andra symtom från luftvägarna är det också viktigt att du kontaktar oss så att vi kan hitta en ny tid till dig.
Tack för din medverkan till att minska smittspridningen i samhället!

Information uppdaterad: 2024-01-10