Priser och tandvårdsstöd

Prislista kommer inom kort.

Delbetalning med Lindorff:

För att klara av ibland kostsamma behandlingar kan du ansöka om delbetalning av din behandling. Läs mer om detta på www.praktikertjanst.se/betala

Tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Ett skydd mot höga kostnader Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning
för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 24- 29 år blir bidraget 600 kr per år
  • Är du 30-74 år blir bidraget 300 kr per år
  • Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

  • Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset*, får du som är över 24 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset* får du 50 procent ersättning.

  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset* får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*

Tandhälsoregistret

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet

Läs mer på Försäkringskassan hemsida.