Vad kostar det?

Information om våra priser

Hos oss finns en prislista som du kan ta del av. Där kan du se priset på olika åtgärder och den eventuella ersättning du får genom tandvårdsstödet. Vi lämnar ett kostnadsförslag efter undersökningen eller behandlingen.

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 22- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1 200 kr under två år)

Skydd mot höga kostnader

  • För kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, betalar du fullt pris (över 23 år)
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procent ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procent ersättning.

Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.

Vår prislista (med referenspriser) >>