Kostnadsinformation

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård (tex viss sjukdom eller funktionsnedsättning) kan du även ha rätt till särskilt tandvårdsstöd från din region.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

• Från och med det år du fyller 24 år till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kr/år.
• Från och med det år du fyller 30 år till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr/år.
• Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr/år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3000 kr enligt referenspris. Sedan får du ersättning för:
• 50 % av kostnader (på referenspris) som överstiger 3000 kronor
• 85 % av kostnader (på referenspris) som överstiger 15000 kronor

All tandvård ger inte rätt till ersättning. Kosmetisk tandvård, som exempelvis blekning, omfattas inte av tandvårdsstödet.

Läs mer hos Försäkringskassan 

Ditt besök hos oss

En basundersökning hos oss kostar 950 kr. Om det finns behov av ytterligare behandling får du information om behandlingsalternativ och en kostnadsberäkning.

Tandkliniken Norrtull är en kontantfri mottagning. Betalning sker med betalkort eller mot faktura genom Collector bank efter sedvanlig kreditprövning.