Kontakt och öppettider

Tel: 0457-261 40

Tdl Catarina A Brunberg       team.brunberg@ptj.se

Tdl Kerstin Fogelberg            teamfogelberg@ptj.se    

 

Återbud lämnas endast via telefon!

Vi debiterar uteblivna besök eller sena återbud.