Behandlingar och priser

Behandlingar

I en lugn miljö utför vi modern tandvård. Vi har lång erfarenhet av avancerad behandling.

Vid behov samarbetar vi  med specialister på nära håll i Växjö.  Från april 2015 kommer vi även att kunna erbjuda oralkirurgisk hjälp på hemmaplan när Magnus Örn ansluter.

Amalgam är sedan länge ett otillåtet tandlagningsmaterial i Sverige och har  idag ersatts med komposit som ger ett naturtroget utseende.

Vid större skador använder vi  olika typer av keramiska kronor och när tänder saknas, kan vi välja mellan olika former av brokonstruktioner inklusive implantatbehandling.

Estetiska problem kan innebära att justeringar blir aktuella med hjälp av blekning och ibland i kombination med annan behandling.

 

Priser

Undersökning inklusive ett par röntgen och  polering:  775:-   Detta innebär för gruppen 20 - 29 år som får 300 kronor varje år i Allmänt TandvårdsBidrag från Försäkringskassan att en undersökning med lite polering vartannat år kostar 175 kronor...

Tandvårdskonto är Praktikertjänsts alternativ till frisktandvård och innebär att du kan spara till dina tandvårdskostnader med en månadsinsättning du själv väljer. 

Du betalar med vår lösning inte mer än vad behandlingen faktiskt kostar, kan fortfarande använda ditt tandvårdsbidrag och har kvar högkostnadsskyddet. Vi har en bra informationsbroschyr.

 

Försäkringskassans högkostnadsskydd hjälper dig vid omfattande behandling under en ersättningsperiod (12 månader) 

För alla som är 20 år och äldre gäller att högkostnadsskyddet börjar vid 3000 kronor.

En ny nivå inträder vid 15000 kronor.

Vi förklarar hur det fungerar och på Försäkringskassans hemsida kan man läsa mer.