Om du inte är nöjd

Är Du inte är nöjd med det bemötande eller den behandling som Du fått, kontakta oss, så hoppas vi kunna rätta till det som gått fel. Om Du trots det inte tycker att Du fått gehör för Ditt klagomål, kan Du vända Dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (PRN) telefon 08-7892880 eller e-post synpunkter@ptj.se