Prislista

Alla som är bosatta i Sverige har rätt till subventionerad tandvård från och med de år man fyller 20 år. Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar. Bidragen betalas direkt till Din tandläkare och Du kan på Din räkning se hur stor del av behandlingen som ersatts av staten.

  • Allmänt tandvårdsbidrag. Bidragets betalas till alla, men storlek är beroende av Din ålder.
  • Särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.
  • Högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet innebär att Du får ett bidrag vid större behandlingar.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Vår prislista.