Priser

Det är viktigt att du känner dig trygg med den vård som du får. Tillsammans med dig kommer vi fram till den behandling som passar just dig.

Vi ger dig information om förhållandet i din mun och du får alternativa behandlings och kostnadsförslag.

Prissättning för tandvård är fri. Vår tandvårdstaxa  finns tillgänglig i väntrummet. Du kan jämföra priser på www. 1177.se där en del tandläkares prislistor finns.

Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan så du tar del av de bidrag som finns där.

  • Allmänt tandvårdsbidrag: Ålder  23-29, 65+ 600 kr.  30-64  300 kr. Bidraget drages automatiskt av hos tandläkaren. Delas ut 1 juli varje år och finns tillgängligt i 2 år.
  • Högkostnadsskydd: Du betalar bara en del av kostnaden vid större behandlingar.
  • Särskilt tandvårsbidrag: För dig med sjukdom eller funktionshinder som medför risk att tandhälsan försämras. Läkarintyg krävs.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.