Våra behandlingar

  • Kompositfyllningar
  • Rotfyllningar
  • Kron- och broterapi
  • Skalfasader
  • Blekningar
  • Implantatprotetik
  • Bettskenor
  • Profylaxbehandlingar

Vi remitterar till specialist inom implantatkirurgi.