Vår personal

Vi är ett positivt och trevligt team. Guzman Trullenque och hans medarbetare tar emot dig som patient på mottagningen.

Vi har stor vana vid tandvårdsrädda patienter och genom dialog med dig ser vi till att du alltid känner dig välinformerad och delaktig i din behandling. Alla medarbetare går kontinuerligt på vidareutbildning och arbetar med de senaste materialen.

Hela familjen är välkommen till oss och barn och ungdomar går kostnadsfritt till och med det år de fyller 24 år.

Utöver svenska pratar personalen även spanska och engelska flytande.

Tandläkare Guzman Trullenque tar även emot patienter akut och försöker då att ordna en tid så fort som möjligt.