Hej Det är dags för mig att gå i pension efter 37 år Tandläkare Farah Stjärne med 20 års erfarenhet som tandläkare kommer ta över kliniken den  1 september och fortsätta arbetet med mina patienter Hennes första utmaning blir att beta av den kö som har uppstått i samband med  Covid -19 Ni bokar tid på det vanliga numret 08 711 15 00 vi kommer också  börja med våra kallelser  och ni  kan fortfarande använda  denna hemsida för kontakt med oss. Nya och gamla patienter är välkomna Ett informationsbrev är på gång till alla mina patienter med snigelposten som tar lite längre tid Jag får tacka för mig och det förtroende ni givit mig under alla dessa år  Håkan Wickström

Tack för denna tid!


Håkan kommer nu gå i pension from 1/9 -22


Tandläkare Farah Stjärne kommer ta över kliniken i samma lokal


och med samma tel 08 7111500

Kontakta oss