Priser

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vilka åtgärder och kostnader som är aktuella för just dig när du kommer på besök hos oss. Den totala behandlingskostnaden kan påverkas av både svårighetsgraden på behandlingen/behandlingarna, men även hur mycket den eventuella tandvårdsersättningen kan ersätta dig.

Barn och ungdomar har fri tandvård fram till det år de fyller 23.

Vår prislista