Digital tandvård

Vi tror på en modern tandvård och därför har vi digitaliserat vårt tandvård på kliniken.
Nu tar vi avtryck med hjälp av en scanner och framställer din krona medan du sitter ner i vårt väntrum. 
Vi använder oss av samma metod som tandteknikern gör, bara att du slipper vänta. 

Broar och större arbete skickar vi till våra svenska lab som vi har nära samarbete med.