Instruktioner efter behandling

Instruktioner för bettskena

   

När du fått din bettskena bör du använda den kontinuerligt varje natt.

När du avlägsnar skenan efter att den använts en hel natt kan det kännas som att bettet inte riktigt passar ihop, detta är helt normalt och efter några minuter känns bettet som vanligt igen.

Skenan rengörs varje morgon med flytande tvål och vatten. ( OBS! EJ tandkräm då det repar plasten) Använd lämpligtvis en tandborste. Skenan skall därefter placeras i kallt vatten i burken. Glöm ej att rengöra burken några gånger i veckan.

Ta alltid med bettskenan till din årliga undersökning för eventuella justeringar.

Vid ev. frågor - kontakta kliniken 

 

Instruktioner efter tandutdragning

Efter ingreppet stoppas blödningen med en en tork som är lätt fuktad med vatten. Denna används endast för att fortare stoppa blödningen vilket tar ca 30 - 45min. Torken kan bytas ut efter behov under denna tid och därefter behövs ingen.

Inget intag av dryck eller sköljning av munnen under en timme.

Undvik att tugga på samma sida där tanden dragits under de första dagarna.

Vid eventuella efterbesvär ta smärtstillande enligt rekommenadtion: 600mg Ibumetin samt 1g Alvedon.

 

 

Instruktioner efter protetiska konstruktioner

När du fått en krona eller en brokonstruktion cementerad.

Under det första dygnet undvik direktbelastning på konstruktionen då cementet ej härdat klart.

Då en del av den egna tanden och roten finns kvar under konstruktionen så innebär det att man bör rengöra dagligen runt konstruktionen med tandtråd eller mellanrumsborste. Detta för att undvika karies i skarvar mellan tand och krona/bro.

Instruktioner i skötsel och användning/utprovning av mellanrumshjälpmedel har du även fått av din behandlare vid utlämningen/cementeringen