Undersökning

Undersökning

Vid en undersökning kontrollerar vi :

 

Karies

Vi tittar i din mun och på röntgenbilder efter ev karies. Början till hål registreras i er journal. Vi graderar kariesangreppen från 1-3 beroende på kariesangreppets omfattning. Grad 1-2 är angrepp lokaliserade endast i emaljen och lagas ej, däremot sätts förebyggande åtgärder in. Är skadan av grad 3 måste tanden lagas.

 

Tandköttsinflammation

Tandköttet undersöks med en sond och sedan räknas antal blödningsställen ut i procent. Är blödningsställena under 10% har du ett friskt tandkött. Är det däremot över 10%innebär det att det är en inflammation i tandköttet som kan vara början till tandlossning. Om så är fallet rekommenderar och instruerar vi hjälpmedel för att du ska få ett friskt tandkött igen.

 

Tandlossning

Med ett mätinstrument mäter vi fickan mellan tand och tandkött för att kontrollera ev tandlossning Är fickan 3 mm eller under är det normalt. Fickor över 3mm räknas som tandlossningsficka.

 

Slemhinnor

Vi kontrollerar kinder, tunga och gom. Om ev förändringar finns informerar vi dig och åtgärder sätts in för att utreda vad för typ av slemhinneförändring det handlar om.

 

Bettet

Bettet kontrolleras genom att se att bitningen är optimal och om det finns ev. vassa kanter eller nötningar. Vid huvudvärk eller besvär i käkleder tittar vi efter ev störningar i bettet.Om så är fallet åtgärdas det genom bettslipning eller bettskena. Om något behöver åtgärdas får du information och prisuppgift.