Priser

Behandling 

 Mitt pris        Referenspris

Undersökning

 950  810

Tvåytorsfyllning

1295 1095

Treytorsfyllning

 1660 1460

Krona

6110  5610

Din kostnad är beroende på om du har något tandvårdsbidrag att ut och hur hög karens du har. 

Här hittar du förenklad information om tandvårdsstödet. 

Här hittar du hela min prislista