Priser

Tandvården för barn och ungdomar upp till 23 år (i Region Stockholm) är fri, men för alla som är över 23 år kostar det att få tandvård. Kostnaden är beroende dels av vårdgivarens (vår) prissättning, dels av vilken ersättning som Tandvårdsstödet ger via Försäkringskassan.

Vissa patientgrupper med funktionsnedsättningar, speciella sjukdomar eller större behov av hjälp att ta hand om sig kan få tandvård ersatt via Regionens ersättningssystem efter utfärdat intyg.

Vi tycker att det är viktigt att du som patient får reda på kostnader inför behandlingar för att du ska kunna känna dig trygg. Gäller det större, kostsamma behandlingar ges skriftliga kostnadsberäkningar och vi går igenom betalningsalternativ först.

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet berör alla som är 23 år eller äldre och är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett skydd mot höga kostnader

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 24- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

  • Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Fri prissättning

Inom tandvården tillämpas fortfarande pris fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.

Källa: Praktikertjänst Tandvård