Tandvård och behandlingar

Vi bedriver allmäntandvård med strävan efter att våra patienter vid behov ska kunna få så mycket kvalificerad vård som möjligt på kliniken. Därför ser vi till att löpande utveckla och utbilda oss.

Vi utför det mesta från familjetandvård till fullständiga implantatbehandlingar och omfattande protetiska uppbyggnader av bett. Det hela underlättas av det i samma hus liggande tandtekniska laboratoriet Isenborg Dental.