Implantat

Idag går det i många fall att ersätta saknade tänder med kronor eller proteser som fästs på titanskruvar direkt i käkbenet.

På kliniken har vi god erfarenhet av att utföra implantatoperationer med gott resultat.

Med hjälp av skiktröntgen kontrollerar vi om käkbenet är lämpligt för implantatbehandling och i de flesta fall utför vi behandlingen med "titthålskirurgi".

Med hjälp av guideskenor kan vi också placera implantaten med stor precision i mer avancerade fall.

Vi kan också bygga upp benet med benersättningsmaterial och på så sätt möjliggöra implantatbehandling där det annars saknas tillräckligt med ben.