Laser

Vi använder oss av laser för behandlning av:

  •  Herpesblåsor, afteblåsor.
  •  Inflammationer runt visdomständer.
  •  Bakteriereduktion i inflammerade tandköttsfickor och rotfyllningar.
  • Skavsår från proteser.
  • För att korta ned läkningstiden och blödningar tex efter en tanduttagning eller operation.