Tandlossning

En tandlossning eller paradontit som det också heter orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste. Känsligheten för parodontit är ofta ärftlig och påverkas även av rökning och tandgnissling eller ökad pressning.

Tandlossning är en smygande infektion som ofta inte märks av förrän det gått långt och är i dag något av ett dolt folkhälsoproblem. Ett tidigt tecken att vara uppmärksam på är dålig andedräkt och blödande tandkött.

Då parodontit i så gott som alla fall i grunden orsakas av bakterier gäller det att eliminera dessa.

Här får ni hjälp av tandhygienisten att sanera bettet från bakterier, inflammationer och tandsten för att läka ut och fortsättningsvis undvika parodontit. Dessutom ger hon tandhygienisten råd om hur ni bör sköta munnen för att bibehålla en frisk mun.

Vid kraftigare tandlossning hjälper tandläkaren till tex genom operation av inflammerat tandkött och behandling med laser.

Om behandlingen ska ha bra effekt är det dock viktigt att ni själva är noga med att följa upp med ordentlig munhygien och regelbundna kontroller hos oss.

Läs mer om tandlossning här