Vanliga frågor om tandblekning

Är tandblekning säkert?
Tandblekning på klinik under överinseende utförd av certifierad personal är en helt säker behandling.

Tandläkare måste naturligtvis undersöka tänderna grundligt och behandla skadade tänder innan tandblekningsbehandlingen kan påbörjas. Patienten skall ha varit hos tandläkare inom den senaste 3-månadersperioden före tandblekningen. Kronor och tandproteser påverkas inte av behandlingen.

Vilka resultat kan garanteras?
En förbättring sker alltid, men resultatet är beroende av flera faktorer. Mycket fläckiga tänder är svåra att bleka och kan behöva en andra behandling. Studier har visat att i kombination med god tandhygien kan tänderna behålla den vitare nyansen i tre år eller längre.

Vad orsakar missfärgningar?
Missfärgningar kan vara ett resultat av arv, medicinering, dålig munhygien, åldrande, rökning, vissa mat och drycksorter eller en kombination av samtliga nämnda orsaker.

Är jag en bra kandidat för tandblekning?
Personer med de flesta typer av missfärgningar kan uppnå en ljusare nyans på sina tänder med hjälp av blekning. Typen av missfärgning kommer att vara det som avgör vilken den slutliga färgen på dina tänder blir. Tala med oss angående hur ljusa dina tänder kan förväntas bli.

Hur kan mina tänder bli vita utan att de tar skada?
Före blekningen poleras diverse ytliga missfärgningar bort. Därefter blir dina tänder blekta med blekgel. Gelen frigör sk fria radikaler som i detta fallet används för att tränga in och förgöra missfärgningar i tanden utan att skada eller på annat sätt förändra tanden.

Hur lång tid tar det innan mina tänder blir missfärgade igen?
Blekning återställer dina tänder till den ljusast möjliga nyansen utan att påverka dina tänder negativt. Hur lång tid det tar för dina tänder att bli missfärgade igen beror på dina levnads- och kostvanor. Vanligast är att man vill göra om behandlingen efter 3-5 år. Det finns personer som är nöjda med sitt vita leende även 10 år efter behandling.