Tandläkare Mikael Palm

Vi är en Adderamottagning inom Praktikertjänst. Addera är ett koncept för verksamhetsutveckling som innebär kontinuerlig utbildning för hela tandvårdsteamet. Vi vill tillsammans med dig ta ansvar för din munhälsa. Delaktighet, engagemang och en tandvård med varaktigt värde är ledord för oss.