Ditt besök

Till vår hjälp har vi flera specialister som vi samråder med och remitterar till vid behov. Dessa finns i närområdet. Själva vidareutbildar vi oss regelbundet och genomgår kvalitetsdiplomering för att ständigt bli bättre.

Första tandvårdsbesöket

Du får fylla i en hälsodeklaration med uppgifter om din medicinska hälsa, mediciner, tandproblem med mera. Ta gärna med eventuell medicinlista. Därefter görs en ordentlig undersökning inklusive röntgen. Vid behov skickar vi efter journalkopior från din förra tandläkare.

En kostnadsberäkning skrives eventuellt direkt men annars går vi igenom den i samband med nästa besök. Alternativa behandlingsförslag gås alltid igenom.

Betalning sker vid varje besök. Vi ser gärna att du betalar med kort. Även kontanter accepteras. Vi informerar gärna om Tandvårdskonto - ett sätt att spara till och betala din tandvård.

Student? Du betalar 300:- för undersökning, röntgen och puts under förutsättning att ditt ATB (allmänt tandvårdsbidrag) på 300:- ej är utnyttjat.

Akuta problem

Du får alltid en akuttid samma dag om så önskas. Om mottagningen är stängd hänvisar vi till akutmottagningen om hörnet på Engelbrektsgatan, tel 16 54 49.

Vi välkomnar även dig som bara har behov av tillfällig hjälp.

Hälsotest

Nu har du också möjlighet att kolla blodtryck och blodsocker samt göra bentäthetsmätning. Vid behov remitterar vi dig till läkare.

Tystnadsplikt

Sekretess gäller inom tandvården. Vi lämnar inte ut uppgifter till obehöriga men har skyldighet att lämna kontrolluppgifter till exempelvis Försäkringskassan.