Priser

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vilka åtgärder och kostnader som är aktuella för just dig när du kommer på besök hos oss. Kostnaden påverkas bland annat av svårighetsgraden på behandlingen, men också hur mycket som du eventuellt får ersatt av tandvårdsersättningen.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Du får detta bidrag den 1:a juli varje år och kan spara det i högst två år. Försäkringskassan och vårt journalsystem håller reda på hur mycket just du har kvar att använda.

Fråga oss om det är något du undrar över!