Vad kostar det?

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vilka åtgärder och kostnader som är aktuella för just dig när du kommer på besök hos oss. Den slutgiltiga behandlingskostnaden påverkas bland annat av svårighetsgraden på behandlingen, men också hur mycket som du eventuellt får ersatt av tandvårdsersättningen.

Här hittar du vår prislista.

Tandvårdsstödet

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 22 år. Det år du fyller 23 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer.