Välkommen till Tandläkare Stjärne!

Här hos Tandläkare Stjärne träffar du tandläkare Farah Stjärne och tandhygienist Bella. Farah tog över kliniken den 1 september från Håkan Wickström som gick i pension. Mottagningen drivs vidare i samma varma anda med patientens behov i fokus. Vår ambition är att du som patient ska känna dig trygg med den vård du får.

Varmt välkommen till oss!

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären