För våra patienter

Inför första besöket

Första mötet med kliniken är oftast via telefon när ni avtalar tid för besöket.

Vid första besöket får ni träffa tandläkare Tord Karlsson efter det att någon av sköterskorna Angela eller Selma tagit emot er.

Vi gör alltid en hälsodeklaration, ett formulär där ni får svara på en del frågor angående er hälsa och eventuella mediciner. Tar man många mediciner är det bra om man har med sig en medicinlista.

Första besöket är alltid en undersökning. Eventuellt tar vi röntgenbilder, gör en visuell undersökning, skriver upp vilka tänder som finns och eventuella lagningar eller protetiska arbeten som är gjorda. Behandlingsplan och kostnadsförslag lämnas alltid, utifrån era behov och önskemål av tandvård.

Finns det röntgenbilder eller journalanteckningar hos annan tandläkare försöker vi få dessa sända till oss på kliniken, efter ert medgivande.