Prislista

Prislista from 2020-02-01.

Det nya tandvårdsstödet innebär att alla från 20 år och uppåt kan få stöd dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels genom en tandvårdsersättning (skydd mot höga kostnader).

Allmänt tandvårdsbidrag
Alla vuxna (20 år och äldre) får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidragets storlek varierar med åldern och det kan användas som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 20 – 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr per två år)
  • Är du 30 -74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du över 75 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader
Ersättningen från försäkringskassan baseras inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på en bestämd referensprislista, här kallad ersättningsgrundande priset. Referenspriset är endast ett riktpris. Tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som enligt reglerna ersätts. Bl.a. tillkommer kostnad enl. tandteknisk faktura för ev. ädelmetall eller helkeramik vid proteiska arbeten. Även estetisk tandvård ersätts ej. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling efter undersökning.

  • Kostnader upp till 3 000 kr, av det ersättningsgrundande priset, får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
  • För kostnader på 3 001 – 15 000 kr, av det ersättningsgrundande priset, får du 50 % i ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kr, av det ersättningsgrundande priset, får du 85 % i ersättning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan.

Om du får ett kostnadsförslag gäller det i 12 månader, förutsatt att din tandstatus ej förändrats.

Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Upplysningar
Två års garanti lämnas för fast kron- och broprotetik.

Tre års ytterligare garanti lämnas på tandtekniska delen, fastprotetik.

Ett års garanti för avtagbar protetik.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen

  1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
  2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld om konstruktionen på ingående tand behöver göras om pga. ny skada på annan tandposition.
  3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om pga. Ny skada på annan tandposition.

Vi har en försäkring för omgörning av protetiska arbeten.

Vi har en försäkring vid patientskada.

Uteblivande och sena återbud från överenskommen tid kostar 800 kr per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.
Kallelse för undersökning görs per kort, eller telefon efter överenskommelse.

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.

Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort.

Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank- eller postgiro.

Tandvårdskonto ger möjlighet till delbetalning samt förmånligt sparande.

Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Åtg Ersättnings-grundande pris Pris
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  101  865  985
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 103 375 490
 Omfattande akut eller komplementterande undersökning, utförd av tandläkare 107 1070 1100
 Utredning utförd av tandläkare 108 1740 2600
 Basundersökning utförd av tandhygienist 111 660 700
 Basundersökning med fullständig endodontisk parodontal undersökning utförd av tandhygienist 112 855 860
 Akut undersökning utförd av tandhygienist 113 280 350
 Komplett parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 114 525 550
Röntgenundersökning av enskild tand 121  60 60
Röntgenundersökning, delstatus 127 195 210 
Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 123 820 820
Panoramaröntgen 124 530 690
Röntgenundersökning, omfattande 126 1005 1005
Studiemodell, för behandlingsplanering 141 600 800
Salivsekretionsmätning 161 625 625
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 162 400 500
Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Åtg Ersättnings-grundande pris Pris
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 201 430 480
Profylaxskena, per skena 204 815 850
 Fluorbehandling inklusi professionell tandrengöring i kombination med undersökning 205 175 250
 Fluorbehandling inklusive professonell tandrengöring 206 350 360
Sjukdomsbehandlande åtgärder Åtg Ersättnings-grundande pris Pris
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  301 410 660
Sjukdomsbehandlande åtgärder  302 770 1040
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  303 1140 1800
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar   311 430 530
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdommar eller  312 175 250
 Beteendemedicinsk behandling 60 minuter eller mer 313 1075 1100
 Beteendemedicinsk behandling 314 495 500
Icke-operativ behandling av kariessjukdom  321 435 500
Stegvis excavering  322 1135 1300
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning  341 530 525
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning  342 1035 1190
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit  343 1560 1600
Kirurgiska åtgärder Åtg Ersättnings-grundande pris Pris
Tanduttagning, en tand  401 1035 1300
Tanduttagning, en tand, komplicerad  402 1715 2300
Tanduttagning, tillkommande, enkel  403 185 600
Tanduttagning, övertalig tand   406 1035 1200
Implantat  420 2855 4200
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  480 335 510
 Rotbehandlingar  Åtg Ersättnings-grundnade pris  Pris
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal  501 3445 3950
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler  502 4150 4750
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler  503 5210 5900
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 504 5680 6200
Akut endodontisk behandling 521 810 1100
Komplicerad kanallokalisation 522 815 1000
Stiftborttagning 523 1190 1450
Bettfysiologiska åtgärder  Åtg Ersättnings-grundande pris   Pris
Bettskena i hård akrylat i överkäken utförd på bettfysiologisk behandling, per skena  601 3575 3650
 Bettskena i hård akrylat i underkäken utförd på bettfysiologisk behandling, per skena   602 3575 3650
Reponeringsskena, per skena  603 5680 4840
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 604 2140 2400
 Motorisk aktivering 606 525 520
 Bettslipning för ocklusal stabilisering 607 760 760
 Reparativa åtgärder Åtg  Ersättnings-grundande  Pris
 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 701 615 920
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 702 975 1250
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 703 1160 1550
Fyllning av en yta på molar eller premolar 704 785 990
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 705 1155 1670
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 706  1540 1890
Krona i plastiskt material, klinikframställd 707 1750 2050
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 708 555 560
 Protetiska åtgärder Åtg  Ersättnings-grundande pris Pris 
Permanent tandstödd krona, en per käke 800 5835 6550
 Laboratorieframställd krona 801  4535 5850
 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 802 3195 3350
 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 803 1525 1750
 Hängande broled, per led 804 2235 2850
 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 805  1900 2500 
 Radikulärförankring vid avtagbar protes 806 3475 3800
 Protetiska åtgärder Åtg Ersättnings-grundande pris  Pris
 Semipermanent krona/bro, per led  807 2490 3800
 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 808 3405 3900
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 809 1065 2300
 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 811 570 950
 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 822  3715  4350
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 823 5230  5750
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 824 11135  14000
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 825  12605  16000
Attachments, per styck, material 826 100  2800
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 827 9395  10350
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 828 9395  10350
Immediatprotes 829 7050  9950
Justering av avtagbar protes 831 380  550
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 832 1270  2100
Rebasering av protes 833 2590  3300
Lagning av protes där teknikerinsats krävs 834 1980  3050
Rebasering och lagning av protes 835 3075 4200
Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 836 3865  4500
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 837 6670  7000
Ocklusionskorrigerande bettslipning  845 1965 1900
Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand  848 555 550
Implantatförankrad krona , en per käke  850 8225 8950
Implantatförankrad krona 852 6380  8400
Hängande led vid implantatförankrad bro 853 2235  2900
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 854 2175 3800
Långtidstämporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led  856 1425 2100
 Distans inklusive centrumskruv, per skruv 858 1275 3300
Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat  861 32325 46000
Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat  862 34335 48000
Implantatförankrad bro, överkäke 6 implantat   863 35885 49000
Implantatförankrad bro, underkäke 4 implantat   865 31280 45000
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 877 14010  
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 878 280  
Av- och påmontering av implantatförankrad bro 882 3185